Sep 28 2017

Tid att skrota 2/3-principen

Ordningen med det många gånger slentrianmässiga kravet på minst två tredjedelars återstående hållbarhetstid vid leverans har nått vägs ände. Det står klart efter Kost & Närings fokusgrupp Upphandlings seminarieturné med tre stopp från söder till norr. Samtliga upphandlingsaktörer ställer sig nu positiva till förändring.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/tid-att-skrota-23-principen

Sep 18 2017

Ett ögonblick, Maria Glassbrook …

… sistaårsstudent på Kostvetarprogrammet vid Uppsala universitet och sedan ett par månader tillbaka ny studeranderepresentant i Kost & Närings styrelse. Vad var det som från början fick dig att skicka in en ansökan?

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/ett-ogonblick-maria-glassbrook

Sep 18 2017

Referat från styrelsemöte 7-8 september

BARA FÖR MEDLEMMAR. Åsa Kullberg, styrelseledamot och vice ordförande, rapporterar från höstens första styrelsemöte; en tvådagarsträff på Ledarna i Stockholm.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/referat-fran-styrelsemote-7-8-september

Sep 12 2017

Måltiden en del av vården 28/11 – nu presenteras programmet

Anja Saletti, medicine doktor och leg. dietist, Clas Lundgren, chefläkare och Kaisa Bjuresäter, lektor i omvårdnad återfinns alla bland de medverkande i Kost & Närings seminariedag Måltiden en del av vården, den 28 november i Stockholm. Nu släpps det kompletta programmet för dagen.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/maltiden-en-del-av-varden-2811-nu-presenteras-programmet

Aug 23 2017

Hållbarhetstider kontra matsvinn – och ekonomi

Hållbarhetstider, matsvinn, ekonomi – och en uppmaning om att våga fråga på svenskt och närproducerat. Det är något ur innehållet i Kost & Närings seminarieturné kring livsmedelsupphandlingen, som den 19-20-21 september gör stopp i Malmö, Stockholm respektive Kramfors.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/livsmedelsupphandling-september-nu-slapps-programmet

Jul 26 2017

Höstmöte i Helsingborg den 18 oktober

Tema ”Har vi tagit oss vatten över huvudet? Livsmedelsverket och Länsstyrelsen kommer och berättar om vatten ur ett nationellt och lokalt perspektiv. Hur ser man på vattenförsörjningen i framtiden? Hur säkras det? Vilka hot och risker ser man? Vad händer när vatten blir en bristvara? Hur kan detta påverka oss som livsmedelsproducenter?

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/hostmote-helsingborg-2017-09-13

Jul 08 2017

Sommarläsning i samarbete med Uppsala universitet

Under juli och augusti bjuder Kost & Näring tillsammans med Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet på sommarläsning i form av populärvetenskapliga artiklar om aktuell forskning inom offentliga måltider.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/sommarlasning-samarbete-med-uppsala-universitet

Jul 06 2017

Dialog vägen framåt i upphandlingen

ALMEDALEN Tio mils radie? Inom Sverige? Eller enbart producerat enligt samma lagar och regler som i närområdet? Trots flitigt användande, inte minst från politiskt håll, saknas fortsatt en enhetlig definition för ”närproducerat”.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/dialog-vagen-framat-upphandlingen

Jul 06 2017

Södersjukhuset söker köksmästare

Inom ett år ska produktionen av framtidens patientmåltider vara igång i Södersjukhusets nya tillagningskök. Vill du följa med på vår spännande resa att bygga upp och implementera Södersjukhusets nya måltidskoncept?

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/sodersjukhuset-soker-koksmastare

Jul 04 2017

Helpension vapen mot undernäringen?

ALMEDALEN Diskussionen om hur de äldres möjligheter att äta rätt ska kunna förbättras är långtifrån ny. Men vid Findus Special Foods seminarium på temat, med ansvarig minister som en av panelisterna, lyftes konkreta åtgärdsförslag.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/helpension-kampen-mot-undernaringen

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg