Sep 14 2018

Sommarens torka sätter spår i köken

Rapporterna om de akuta problemen för Sveriges köttbönder har under de senaste månaderna avlöst varandra. Branschen vädjar om stöd och många, inte minst offentliga måltidsverksamheter, vill hjälpa. Vad kan, bör och får kostchefer inom kommuner, landsting och regioner göra för att bidra?

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/sommarens-torka-satter-spar-i-koken

Sep 12 2018

Äldremåltiderna 17/10: Fåtal platser kvar

Den enskilda matgästens behov, preferenser och välbefinnande – både i ordinärt och i särskilt boende – är utgångspunkten när Kost & Näring den 17 oktober bjuder in till heldagsseminarium om äldreomsorgens måltider. Fortfarande finns ett fåtal lediga deltagarplatser till dagen.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/aldremaltiderna-17-oktober-fran-insikt-till-forandring-och-framsteg

Sep 11 2018

Nyköpings kommun söker enhetschefer till måltidsservice

Måltidsservice i Nyköpings kommun är en ny verksamhet, som nu söker två enhetschefer med ansvar för måltidsverksamheten inom skola, förskola och äldreomsorg. Sista ansökningsdag är den 26 september.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/enhetschefer_nykoping

Aug 24 2018

LOU: Krav på djurskydd och antibiotikaanvändning kan bli obligatoriskt

Sveriges höga krav på miljö och hälsa i köttproduktionen ska i samband med offentlig livsmedelsupphandling inte innebära en nackdel för inhemska producenter gentemot utländska konkurrenter. Det är innebörden i ett förslag som på fredagen presenterades av regeringen.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/lou-djurskydd-och-antibiotikaanvandning-kan-bli-obligatoriskt

Jul 13 2018

26 statliga miljoner till ekofrämjande

Jordbruksverket utlyser nu 26 miljoner kronor till genomförande av åtta olika åtgärder som ska främja produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel. Den 24 augusti är sista dagen för organisationer, myndigheter, föreningar och företag att ansöka om medel.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/26-statliga-miljoner-till-ekoframjande

Jul 11 2018

Sommarläsning i samarbete med Uppsala universitet

Under juli och augusti bjuder Kost & Näring tillsammans med Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet på sommarläsning i form av populärvetenskapliga artiklar om aktuell forskning inom offentliga måltider. Här hittar du alla artiklar som publicerats hittills!

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/sommarlasning2018

Jul 06 2018

Hållbart från nuläge till nyläge

ALMEDALEN Med ett komplett heldagsprogram onsdagen den 4 juli var Södertälje kommun och projektet Matlust Almedalsveckans kanske allra mest ambitiösa arrangör av seminarier med anknytning till offentliga måltider. Den röda tråden: hållbarhet och utveckling av livsmedelskedjan.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/hallbart-fran-nulage-till-nylage

Jul 06 2018

”Det kommer hända igen”

ALMEDALEN Efter terrorattentatet på Drottninggatan har insikten stärkts om ledarskapets betydelse i samband med så kallade ”särskilda händelser”. Ett seminarium på onsdagen i regi av Ledarnas samverkansforum SOS, där Kost & Näring ingår, lyfte tre konkreta uppmaningar för bättre beredskap när krisläget är ett faktum.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/ga-hem-och-borja-planera-det-kommer-handa-igen

Jul 05 2018

”Viktigt med diskussion på rimlig nivå”

ALMEDALEN Fem år efter den förra kartläggningen av elevers och deras föräldrars uppfattningar om skolmåltiderna presenterade Martin & Servera på onsdagen 2018 års rapport, i samband med ett seminarium i egen regi.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/viktigt-med-diskussion-pa-rimlig-niva

Jul 04 2018

”Vi måste ta tag i riskbedömningen”

ALMEDALEN Hur kan nya synsätt på mat och mathållning bidra till fler välmående äldre, stärka livskvaliteten för individen och samtidigt frigöra resurser i samhället? Den frågan stod i fokus vid Findus Special Foods seminarium den 3 juli.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/vi-maste-ta-tag-i-riskbedomningen

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg