↑ Tillbaka till Om

Skriv ut detta Sida

Branschsamarbeten

Branschsamarbeten

Kost & Näring har sedan 2008 öppnat möjligheten för leverantörer och andra aktörer inom storhushåll att delta i föreningens program för branschsamarbeten.

Syftet är att genom dialog och möten förbättra de produkter som finns på storhushållsmarknaden samt att förbättra de gemensamma beröringspunkter som finns i vardagen. Det kan handla om allt från produktinnehåll, förpackningar och tillvägagångssätt vid upphandlingar, till utbildningsaktiviteter.

De företag som valt att ingå samarbete med Kost & Näring, i form av guld-, silver- eller grundpartner, bidrar också ekonomiskt till föreningens verksamhet.

Vill du veta mer om Kost & Närings branschsamarbeten?
Klicka här för att komma till vanliga frågor och svar! 

På sidorna här nedanför berättar våra branschsamarbetspartner själva om varför de valt att satsa på ett fördjupat samarbete med Kost & Näring.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/om-kost-naring/branchsamarbeten

Aviko

Vi känner en trygghet i att ha ett tätt samarbete med Kost & Näring där det finns en stor kompetens om helhetsbilden inom livsmedel. Inte minst kunnigheten och kännedomen om kraven och önskemålen från köken och från våra gäster.

Visa sida »

Kronägg

Kronägg såg dagens ljus redan på 1932 och är fortfarande ett av de ledande företagen inom äggsektorn i landet. Välkänd bland konsumenter för de nyttiga, goda och kvalitetssäkrade svenska äggen.

Visa sida »

Lantmännen Cerealia

Vi har valt att samarbeta med Kost & Näring för att tillsammans arbeta för att skapa förutsättningar för god och näringsriktig mat i skolan och till äldre. En regelbunden kontakt och bra dialog med Kost & Näring är …

Visa sida »

Orkla Foods Sverige

Den offentliga måltiden är av väsentlig betydelse för Orkla Foods, där vårt nära samarbete med Kost & Näring givetvis ligger som fundamentalt element. Kost & Näring är ett ypperligt forum att nå den yrkesgrupp som dagligen ansvarar för miljontals måltider …

Visa sida »

Svensk Cater

Gemensamma mål och samarbete är A och O för att lyckas påverka den offentliga måltiden. För oss är det därför en självklarhet att vara branschsamarbetspartner till Kost & Näring. Här får vi professionell vägledning bland råden och rönen i den globala gastronomiska utvecklingen.

Visa sida »

Unilever Food Solutions

Unilever Foodsolutions har under lång tid samarbetat med Kost & Näring. Förut fanns det en starkare känsla av vi och dom, menar Maria Carlsson, Senior Channel Marketing Manager på Unilever Foodsolutions. Kost & Näring bygger broar mellan …

Visa sida »

Branschsamarbeten: vanliga frågor

Svar på vanligt förekommande frågor kring Kost & Näring branschsamarbetspartner.

Visa sida »

";