Skriv ut detta Sida

Måltiden en del av vården

Till dem som medverkar under dagen hör Annika Wesslén, konsult inom mat, hälsa och trender; Clas Lundgren, chefläkare Landstinget Värmland och Kaisa Bjuresäter, lektor i omvårdnad vid Karlstads universitet.

”Save-the-date” 28 november

Måltiden en del av vården

De flesta inom vården torde kunna instämma i påståendet att maten och måltiderna utgör en väsentlig del av den medicinska behandlingen. Men steget från insikt till konkret förändring är däremot ofta långtifrån självklart. På vilka håll finns de organisatoriska hindren i verksamheterna? Var i vårdkedjan får kompetenssatsningar störst effekt? Och vilka åtgärder bör sättas in i kampen mot undernäring?

Matens och måltidernas stora betydelse för både hälsotillstånd och tillfrisknande står i centrum när Kost & Näring och föreningens fokusgrupp Sjukhus den 28 november bjuder in till heldagsseminariet ”Måltiden en del av vården” i Stockholm.

Dagen vänder sig till alla med ledningsfunktion inom vårdens olika delar; från avdelningschefer till ansvariga inom måltidsverksamheterna och personer på stabsnivå inom landsting och kommuner.

På programmet för dagen återfinns en rad engagera(n)de medverkande, var och en redo att bidra med just sina kunskaper om och perspektiv på matens och måltidens roll – hela vårdkedjan igenom.

Praktisk information

Datum och plats: Ledarna, S:t Eriksgatan 26 i Stockholm

Program och tider: Ankomst, fika och registrering från kl. 9.00. Seminarieprogram mellan kl. 9.30 och 16.00. Det kompletta programmet presenteras på denna sida efter semestrarna.

Deltagaravgift: 1 500 kr för medlem i Kost & Näring och/eller Ledarna, övriga 2 000 kr. Deltagaravgiften inkluderar lunch och fika. Moms tillkommer.

Anmälan: Redan nu finns dock möjlighet att göra en förhandsanmälan till dagen, och säkra en eller flera av de totalt 100 tillgängliga deltagarplatserna. Klicka här eller rulla vidare nedåt på sidan för att komma till förhandsanmälan!

Frågor? Tveka inte att ta kontakt med oss via mail till seminarium@kostochnaring.se.

_

Förhandsanmälan

Ja tack!

Jag önskar delta i Kost & Närings seminariedag Måltiden en del av vården, den 28 november i Stockholm!

Mitt namn:

Organisation/företag:

Min e-postadress:


Deltagarkategori:


Faktureringsuppgifter

Fakturaadress:

Postnummer och ort:

Eventuell referens/fakturamärkning:


Önskemål om specialkost och övriga upplysningar:


Jag är medveten om att anmälan är bindande, men att namnändring när som helst är möjlig utan kostnad. Deltagaravgiften faktureras i förskott. Jag godkänner också att Kost & Näring sparar och behandlar mina kontaktuppgifter.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/maltiden-en-del-av-varden