Skriv ut detta Sida

Måltiden en del av vården

Till de som medverkar under dagen hör (fr.v.) Annika Wesslén, konsult inom mat, hälsa och trender; Monica Pehrsson, utredare vid avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen; Clas Lundgren, chefläkare Landstinget Värmland och Kaisa Bjuresäter, lektor i omvårdnad vid Karlstads universitet.

”Save-the-date” 28 november

Måltiden en del av vården

Att maten och måltiderna utgör en väsentlig del av den medicinska behandlingen är ett påstående de flesta skulle instämma i. Men steget från insikt till praktisk handling och förändring är ofta betydligt mindre självklart.

På vilka håll finns de organisatoriska hindren i verksamheterna? Var i vårdkedjan får kompetenssatsningar störst effekt? Och vilka åtgärder bör sättas in i kampen mot undernäring?

Matens och måltidernas stora betydelse för både hälsotillstånd och tillfrisknande står i centrum när Kost & Näring och föreningens fokusgrupp Sjukhus den 28 november bjuder in till heldagsseminariet Måltiden en del av vården i Stockholm.

Dagen vänder sig till alla med ledningsfunktion inom vårdens olika delar; från avdelningschefer till ansvariga inom måltidsverksamheterna och personer på stabsnivå inom landsting och kommuner.

På programmet för dagen återfinns en rad engagera(n)de medverkande, var och en redo att bidra med just sina kunskaper om och perspektiv på matens och måltidens roll – hela vårdkedjan igenom.

Praktisk information

Datum och plats: Ledarna, S:t Eriksgatan 26 i Stockholm

Program och tider: Ankomst, fika och registrering från kl. 9.00. Seminarieprogram mellan kl. 9.30 och 16.00. Det kompletta programmet presenteras på denna sida efter semestrarna.

Deltagaravgift: 1 500 kr för medlem i Kost & Näring och/eller Ledarna, övriga 2 000 kr. Deltagaravgiften inkluderar lunch och fika. Moms tillkommer.

Anmälan: Klicka här för att komma direkt till anmälan! 

Frågor? Tveka inte att ta kontakt med oss via mail till seminarium@kostochnaring.se.

_

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/maltiden-en-del-av-varden