Skriv ut detta Sida

Måltiden en del av vården

Medverkar i dagen. Fr.v. Annika Wesslén, konsult inom mat, hälsa och trender; Monica Pehrsson, utredare vid avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen; Anna-Karin Quetel, nutritionist vid Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum; Anja Saletti, medicine doktor och leg. dietist vid Uppsala universitet; Clas Lundgren, chefläkare Landstinget Värmland; Kaisa Bjuresäter, lektor i omvårdnad vid Karlstads universitet och dagens moderatorer, Kost & Närings Elinor Yifter Lindrgren, fokusgrupp Sjukhus och Marianne Backrud-Hagberg, ordförande.

Heldagsseminarium Stockholm 28 november

Måltiden en del av vården

Matens och måltidernas stora betydelse för både hälsotillstånd och tillfrisknande stod i centrum när Kost & Näring och föreningens fokusgrupp Sjukhus den 28 november bjöd in till heldagsseminariet Måltiden en del av vården.

Att maten och måltiderna utgör en väsentlig del av den medicinska behandlingen är ett påstående de flesta skulle instämma i. Men steget från insikt till praktisk handling och förändring är ofta betydligt mindre självklart. 

På vilka håll finns de organisatoriska hindren i verksamheterna? Var i vårdkedjan får kompetenssatsningar störst effekt? Och vilka åtgärder kan och bör sättas in i kampen mot undernäring?

Dagen riktade sig till ansvariga inom vårdens olika delar; från avdelningschefer och måltidschefer till personer i ledningsfunktion inom regioner, landsting, kommuner och hos privata vårdgivare.

Talarpresentationer – klicka för …

Elefanten i (vård-)rummet – Anja Saletti 
Vägledning, ansvar, patientsäkerhet – Monica Pehrsson, Anna-Karin Quetel  
Revor i skyddsnäten. Fallet Elsa och vad som skulle gjorts istället – Clas Lundgren
Tydligt i teorin, problematiskt i praktiken – Kaisa Bjuresäter 
Från näringsbehov till måltidsupplevelse – fem framgångsfaktorer – Annika Wesslén 
Måltiden en del av vården – vården en del av måltiden – Anki Elsberg, Marianne Backrud-Hagberg

SAMTLIGA talarpresentationer i en och samma (Zip-)fil

Program

9.00 – 9.30
Ankomst, registrering, kaffe och smörgås

09.30 – 10.15
Elefanten i (vård-)rummet

Anja Saletti, medicine doktor och leg. dietist vid Uppsala universitet, om den lika utbredda som komplexa problematiken kring undernäringen och dess konsekvenser.

10.15 – 11.00
Vägledning, ansvar, patientsäkerhet:
Socialstyrelsen och Livsmedelsverket i samarbete

Monica Pehrsson, dietist vid avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården vid Socialstyrelsen tillsammans med Livsmedelsverkets Anna-Karin Quetel, nutritionist vid verkets nationella kompetenscentrum, om de båda myndigheternas uppdrag, ansvarsområden och nyheter kring kunskapsstöd till vårdens måltidsverksamheter – inte minst avseende undernäring.

11.00 – 11.15
Kaffe och bensträckare

11.15 – 12.00
Revor i skyddsnäten. Fallet Elsa och vad som skulle gjorts istället

Clas Lundgren, chefläkare Landstinget i Värmland, om de bakomliggande orsakerna till vårdens och omsorgens svårigheter att förebygga, upptäcka och behandla undernäring hos den enskilde.

12.00 – 12.45
Lunch

12.45 – 13.30
Tydligt i teorin, problematiskt i praktiken

Kaisa Bjuresäter, leg. sjuksköterska, fil. dr och universitetslektor i omvårdnad vid Karlstads universitet, om organisatoriska utmaningar för välfungerande måltidsverksamheter – från myndighetsnivå hela vägen ut på vårdavdelningarna.

13.30 – 14.15
Från näringsbehov till måltidsupplevelse – fem framgångsfaktorer

Annika Wesslén, konsult inom mat, hälsa och trender, om betydelsen av engagemang och måltidstänk hela vägen från kök till patient – inklusive de sista 30 centimetrarna.

14.15 – 14.45
Kaffe och eftermiddagsmingel

14.45 – 15.30
Måltiden en del av vården – vården en del av måltiden

Anki Elsberg, vårdutvecklare inom Landstinget Sörmland tillsammans med Marianne Backrud-Hagberg, om erfarenheterna av utveckling och implementering av konceptet Fleximat; en process som skett i nära samverkan mellan vårdorganisation och måltidsverksamhet.

15.30 – 16.00
Summering av dagen och avslutning

_

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/maltiden-en-del-av-varden