Skriv ut detta Sida

Kostdagarna 2017

Här hittar du
medverkandepresentationerna

Vi ses igen 2018!

Utveckling, anpassning liksom oväntade utmaningar och möjligheter är inom de offentliga måltids-verksamheterna närmast att betrakta som vardagsmat. Tiderna ändras och maten och måltiderna med dem. Men frågan är om förändringarna någonsin tidigare gått lika snabbt – i så många olika avseenden – som just nu.

Med temat Måltider i förändring kopplade Kostdagarna 2017 –  för första gången på västsvensk mark i Göteborg – greppet om samtiden och den omvälvning som landets offentliga måltidsverksamheter i skolor och förskolor befinner sig mitt uppe i.

Med rekordstort antal deltagare – fullsatt! – har intresset för Kostdagarna 2017 varit på topp. Kost & Näring riktar ett varmt tack till var och en av alla 380 deltagare på plats, till våra medverkande på både lilla och stora scenen, och inte minst till våra många utställare. Väl mött igen i mars 2018!

Allt om Kostdagarna 2017:
Snabbnavigering – klicka för …

Inbjudan, med anmälan och samlad praktisk information om dagarna
(öppnas i nytt fönster)
 (Fullbokat)

Bokning av boende på Clarion Hotel Post (Fullbokat)

Presentation av Kostdagarnas medverkande

Kostdagarnas dryga 40 utställares egna, korta presentationer

Stora scenen – det kompletta programmet

Lilla scenen – det kompletta programmet


Program Stora scenen

Stora scenen torsdag 23 mars

10.00 – 11.30
Ankomst, registrering, utställartid, kaffe och smörgås

11.30 – 12.30
Lunch

12.30 – 12.45
Inledning
Charlotte Signahl, Kattis Ahlström och Kost & Närings ordförande Marianne Backrud-Hagberg inleder 2017 års Kostdagar.

12.45 – 13.15
Vad är problemet med ”mångfald”?
Charlotte Signahl om ett begrepp som – trots att det är så vanligt – varken låter sig definieras eller mätas på ett enhetligt sätt.

13.15 – 14.00
Det är maten, dumbom!
Anna Richert och Line Gordon om klimat, miljö och livsmedelsproduktion – och om hur de offentliga verksamheterna kan leda vägen mot hållbara måltider.

14.00 – 14.45
Kaffe, mingel, utställartid

14.45 – 16.15
Satellitföreläsningar – Stora scenen delas i två!

Skola och förskola:

• Födoämnesöverkänslighet – tro och vetande
Anna Winberg i en genomgång av forskningsläge, struktur för diagnostisering – och behovet av medicinsk förankring vid intyg för specialkoster.

• Vård – skola – individ: specialkoster i praktiken
Margaretha Rasmusson om sina erfarenheter från Helsingborgs stad av att bygga broar hela vägen från vården ut till elevens vardag.

• Kvalitetslyft 2.0 – så går vi vidare
Emma Patterson, Eva Sundberg och Liz Silvergrund Elfsberg i ett samtal om framgångsfaktorer, stickspår och nyckeltal i kvalitetsarbetet kring skolmåltiden.

Äldreomsorg och sjukhus:

• Laga efter läge – eller konsten att kunna konsistensen
Roy Blad om bibehållen måltidsglädje för alla gäster, också de med tugg- och sväljsvårigheter.

• Nya förutsättningar, ändrade behov
Yngve Gustafson om maten och konsekvenserna av åldrandet.
_

16.15 – 16.30
Paus

16.30 – 17.15
Världen vid det offentliga matbordet – så vässar du kulturkompetensen
Maria Masoomi med konkreta framgångsrecept för att möta en allt mer mångfacetterad grupp offentliga måltidsgäster.

17.15 – 17.30
Utdelning av Årets Granatäpple och Årets Äppelskrutt
Marianne Backrud-Hagberg fördelar Kost & Närings årliga utmärkelser till välförtjänta mottagare.

19.15 – 19.45
Mingel med tillhörande dryck i Vinterträdgården

19.45 – ?
Trerättersmiddag och underhållning
Kvällens tema: glitter och glamour
(Mer info följer…) 

 

Stora scenen fredag 24 mars

8.15 – 8.30
Här har du din fredag!
Charlotte och Kattis kickstartar Kostdagarnas deltagare inför fredagen.

8.30 – 9.15
Vad jag talar om när jag talar om förändring
Micael Dahlen om ”förväntningssamhället”, ”avmåstefiering” och den tid av genomgripande, hisnande snabba förändringar som vi befinner oss mitt uppe i.

9.15 – 10.00
Utställarna bjuder till!
Paus och mingel ”extra allt”, där utställarna svarar för tilltugget.

10.00 – 10.45
Lägg ut, lägg ut! I huvudet på en nyhetsredaktion
Lennart Persson om medielogik, vinklingar – och varför negativa nyheter många gånger värderas högre än de positiva.

10.45 – 11.15
Vetenskap, indicier – eller alternativa fakta!?
Emily Sonestedt om utvecklingen av ett internationellt ramverk för forskningsrapportering inom kost och nutrition.

11.15 – 11.30
Paus

11.30 – 12.15
Viljan att förändra – och modet att förändras
Aron Anderson om hur laganda och rätt mental inställning kan göra hela skillnaden på vägen genom förändring.

12.15 – 12.45
Alla lika, alla olika – härligt besvärligt!?
Charlotte Signahl sammanfattar och reflekterar kring människor, verksamheter och möjligheter.

12.45
Avslutning följt av sittande lunch från kl. 13.00
Marianne, Kattis och Charlotte avslutar Kostdagarna 2017.


Program Lilla scenen

Lilla scenen torsdag 23 mars

13.15 – 13.45
Nationellt och lokalt:
Därför behövs kostcheferna i gymnasieskolans programråd

Björn Sterner, undervisningsråd och sammankallande för Skolverkets nationella programråd för restaurang- och livsmedelsprogrammet, Skolverket.

14.45 – 15.15
Yrkesregistrering för foodservice-dietister
– vad, hur och varför?

Birgit Josefson, projektledare för den arbetsgrupp inom EFAD som ansvarar för framtagning av ett system för europeisk yrkesregistrering av foodservice-dietister, så som kost- och måltidschefer, med målet att vid EFAD:s årsstämma 2018 kunna lägga fram ett skarpt förslag för beslut.

15.15 – 16.00
Öppet forum: Branschöverenskommelse för livsmedelsupphandling
– diskussion kring hållbarhetstider kontra matsvinn 

Diskussion mellan Kostdagarnas deltagare och branschens företrädare, under ledning av Kost & Närings fokusgrupp Upphandling. Vilken är den rätta balansen mellan rimlig kravställan på hållbarhetstid  från upphandlande part – och minimering av onödigt matsvinn i producent- och grossistled?

16.30 – 17.15
Fördjupning: CGA-PRM – ett helhetsperspektiv på mat för äldre

Fortsättningspass från Stora scenen med Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet. 

Lilla scenen fredag 24 mars

8.30 – 9.15
Brottsplats skolrestaurangen – var går gränserna vid hot och våld?

Med avstamp i exempel hämtade från verkligheten resonerar Magnus Eriksson, köksmästare i Munkedals kommun, och Even Magnusson, kommissarie med fokus på brottsförebyggande verksamhet i Storgöteborg, kring ansvar kontra risker i skolans måltidsmiljö.

10.00 – 10.20
Vinnarmötet: Kök & Pedagogik 2016/17 – Sapere i förskolan

Eva Johansson, förskolechef och Anna-Carin Persson, förskolekock, från förskolan Gunghästen i Västerås, om det arbete som bland annat lett fram till segern premiäromgången av Kost & Närings tävling Kök & Pedagogik

10.20 – 10.45
Nya rekommendationer för vård och omsorg:
Vem ansvarar egentligen för vad – och varför?

Heta stolen med Eva Sundberg, verksamhetsansvarig offentliga måltider vid Livsmedelsverket, om den nya ansvarsfördelningen mellan Livsmedelsverket och Socialstyrelsen för råd och rekommendationer kring kosten för sjuka och äldre. Kost & Närings fokusgrupper Sjukhus respektive Äldreomsorg ställer frågorna.

10.45  11.15
Fördjupningspass: Lägg ut, lägg ut!

Lennart Persson utvecklar resonemangen från sin föregående programpunkt på Stora scenen och reflekterar kring frågor från Kostdagarnas deltagare och deras specifika erfarenheter av kontakt med olika typer av medier.

Medverkande Stora scenen

Charlotte Signahl

Ena halvan av Kostdagarnas moderator-duo. Föreläsare, processledare och utbildare inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin.

Kattis Ahlström

En av landets absolut främsta mediepersonligheter med ett förflutet bland annat som chefredaktör för Icakuriren och programledare för en lång rad TV-produktioner – från Melodifestivalen till SVT-aktuella Kvinnorna på fröken Frimans tid. Tillsammans med Charlotte Signahl svarar Kattis för ledning och moderering av Kostdagarna 2017.

Micael Dahlen

Författare och ekonomiprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm, gjort sig känd som en av av Sveriges allra skarpaste hjärnor. Till Kostdagarna kommer Micael för att sudda ut gränser, vrida och vända på tankemönster och rucka på etablerade sanningar. Foto: Studio Emma Svensson.

Anna Richert

Sakkunnig hållbar mat vid Världsnaturfonden/WWF. Anna är bland annat kontaktperson för WWF:s Köttguiden och leder organisationens arbete med det nya projektet One Planet Food – en global ansats kring hållbarhetsaspekter på maten vi äter.  Foto: Saga Sandin.

Line Gordon

Deputy Director vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Science Director för EAT, ett gemensamt initiativ mellan centret, Stordalen Foundation och The Wellcome Trust. Line har doktorerat på ”Natural Resources Management” och har forskningsfokus bland annat på livsmedelsproduktion.

Margaretha Rasmusson

Leg. dietist vid Måltidsservice skola/förskola i Helsingborg, med ett förflutet som dietist på Barnkliniken i samma stad i över 20 år. Utsedd av Dietisternas Riksförbund till Årets Dietist 2010 och med erfarenhet av ett brett spektra av diagnoser så som allergier, mag- och tarmsjukdomar, barn med hjärtsjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Lennart Persson

Tidigare nyhetsankare i SVT:s Aktuellt och programledare för SVT Debatt – bland mycket annat. En av Mediesveriges mest erfarna personligheter, med både bred och lång erfarenhet av nyhetsvärdering och redaktionellt arbete.

Maria Masoomi

Matentreprenör, kokboksförfattare och debattör. Maria utsågs nyligen till Årets Kvinna 2016 av magasinet Tara. Klicka här för att lyssna till en intervju med Maria i Sveriges Radio P4 Uppland. I en debattartikel i Dagens Industri den 15 februari ger hon även svar på tal i den aktuella slöj-debatt som uppstått i kölvattnet av den svenska regeringens besök i Iran. Foto: Jeanette Hägglund.

Liz Silvergrund Elfsberg

Kostchef i Karlskoga-Degefors kommuner, som tagit initiativet till det så kallade Jämförelsenätverket. Klicka här för en presentation av nätverket.

Emma Patterson

Disputerad dietist och nutritionist, med postdoc-träning inom nutritionsepidemiologi och folkhälsovetenskap, och knuten till Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet. Emma leder arbetet inom initiativet Skolmat Sverige, som erbjuder landets skolor ett kostnadsfritt verktyg för uppföljning av skolmåltiderna.

Eva Sundberg

Någon närmare presentation behövs egentligen inte – som verksamhetsansvarig för offentliga måltider vid Livsmedelsverket är Eva en av branschens allra mest centrala, och välkända, profiler. Tillsammans med sitt team arbetar hon med samordning, stöd och utveckling av den offentliga måltiden inom vård, skola och omsorg.

Yngve Gustafson

Professor i geriatrik vid Umeå universitet och aktuell i SVT:s Sveriges bästa hemtjänst. Yngve är en aktiv debattör i frågor som rör äldre, bland annat hösten 2016 i Aftonbladet under rubriken ”Professor larmar: 75 000 svenskar svälter”. Utsedd till Årets Senior 2014 av tidningen Veteranens (nuvarande Senioren) läsare.

Aron Anderson

En av Sveriges mest omtyckta äventyrare, inspiratörer och föreläsare. Som professionell äventyrare har Aron vunnit insikter om vikten av laganda och hur mental inställning kan göra hela skillnaden – inte bara för att nå målet, utan också för att kunna njuta av resan på vägen dit. I slutet av 2016 blev Aron först i världen att som rullstolsburen nå Sydpolen, vilket uppmärksammades också internationellt.

Anna Winberg

Överläkare, barnallergolog och forskare vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet. I sin doktorsavhandling från början av 2016 konstaterar Anna bland annat stora skillnader ifråga om rapporterad kontra påvisbar födoämnesallergi. Klicka här för att läsa mer om resultaten på Umeå universitets hemsida.

Emily Sonestedt

Docent vid Lunds universitet och delaktig i det arbete som pågår internationellt för tydliga riktlinjer i rapporteringen av vetenskapliga studier inom kost och hälsa. Emilys arbete har uppmärksammats i en rad sammanhang, bland annat i en artikel i Sydsvenskan med rubriken ”Hur farlig är maten – egentligen?”.

Roy Blad

Matkonstnär, kokboksförfattare, kock på Husiegårdens äldreboende i Malmö och en del av initiativet Måltidsglädje. Roy har inte minst gjort sig känd för sitt arbete med konsistensanpassad kost, enligt mottot ”likhet på tallrikarna” – eventuella tugg- och sväljsvårigheter till trots.


Bokning av boende på
Clarion Hotel Post

Samtliga av Kostdagarnas egna hotellrum är nu fullbokade, och vi hänvisar därför direkt till Clarion Post för reguljär boendebokning i den mån rum finns tillgängliga. Har du frågor kring din redan gjorda bokning? Kontakta oss gärna på kostdagarna@kostochnaring.se så hjälper vi till!


Utställare 2017

AB Tage Lindblom | Arla | Atria | Aviko Norden | Bergström & Hellqvist AB | Buhr Agenturer AB / Bauscher | Conaxess Trade Sweden AB | Continental Foods Sweden AB | Dafgårds | Diskomat AB | DKAB / Hantera livs | Ekologiska Säljbolaget | Everfresh | Ewerman | Fazer Kvarn AB | Findus | Foodit – Matilda | Hjärta mjölk | HK Scan | HÄLLDE | Jøni A/S | Kopal Storkök AB | KRAV | Kronägg AB | Kung Markatta AB | Lantmännen | Magnihill AB | Martin & Servera | Mashie AB | Menigo Foodservice AB | Micvac | Oatly | Orkla Foods Sverige | Pågen | Royal Greenland | Santa Maria | Signal Andersson Charkuterifabrik AB | Skånemejerier Storhushåll | Svensk Cater | Tulip Food Company AB | Unilever Food Solutions | Årstalistan


AB Tage Lindblom

Information presenteras i Kostdagarnas digitala program som offentliggörs den 22 mars!


Arla

Vi skapar framtiden inom mejeri för att sprida hälsa och inspiration i världen, helt naturligt. Vi vet att det krävs både en stark vilja och en stor styrka för att omvandla vår vision till verklighet. Vi vet också att vi tillsammans har det som krävs för att lyckas.

Kontaktperson: Carina Tollbring
E-postcarina.tollbring@arlafoods.com
Telefon: 073-439 52 05
Hemsida: https://kund.arla.se/


Atria

Atria Sverige och Foodservice-avdelningen kan nu erbjuda dig ett komplett sortiment med egna varumärken. Vi tar nu över bearbetningen för Lagerbergs kyckling, ett varumärke som numera ingår fullt ut i Atriakoncernen. Lagerbergs är anslutna till Svensk fågel och är verksamma i Blekinge. Vi representerar Lithells, Dagens Rätt fisk, Dagens Rätt Grönt, Lagerbergs, Pastejköket, Arboga, Lönneberga, Gourmet Service och Ridderheims.  Ett brett sortiment av livsmedel med utgångspunkt från svenska råvaror. Korv, sous-vide, kyckling, fisk, smörgåsmat och vegetariskt.

Kontaktperson: Daniel Nyman
E-post: daniel.nyman@atria.com
Telefon: 072-584 42 88
Hemsidahttp://www.atriafoodservice.se/


Aviko Norden

Aviko Norden är Nordens ledande leverantör av potatis och rotfrukter – direkt från jorden eller förädlade med smak och finess. Med högsta produktkvalitet levererar vi råvarorna till restaurang, storkök och dagligvaruhandel. Vi erbjuder potatis, lök och rotfrukter – från skivad och tärnad rå potatis till gratänger, matiga potatisbakelser och kroketter. Våra klimatsmarta rotfruktsmixar är enkla att använda och lätta att variera. Vi har dessutom ett stort sortiment ekologiska produkter. Aviko Norden representerar marknadens främsta varumärken.

Kontaktperson: Thomas Lidén
E-postt.liden@avikonorden.se
Telefon: 0703-11 25 76
Hemsidahttp://www.avikonorden.se


Bergström & Hellqvist AB

Vi har en nollvision för matförgiftningar och allergiska reaktioner!   Ni som vill driva arbetet för säker mat framåt, träffa oss i utställarhallen så diskuterar vi möjliga vägar.  Utbildare och konsulter inom:  Matallergi och allergikost, Livsmedelshygien, Egenkontroll, HACCP. Vi erbjuder utbildningar på det sätt som passar bäst för er – fysiska på plats eller online.

Kontaktperson: Annika Bjarnhagen Gradin
E-postannika@bergstrom-hellqvist.com
Telefon: 070-664 20 80
Hemsidahttp://www.bergstrom-hellqvist.com/


Buhr Agenturer AB / Bauscher

”Grönt” Porslin – finns det? Bauscher och Schönwald tillverkar porslin i Tyskland enligt ISO 14001 samt ISO 50001 vilket innebär att man måste följa världens hårdaste miljölagar. Fabrikerna har dessutom specialkompetens inom tillverkning av porslin för vård och omsorg. Porslinet är framtaget för att fungera i samtliga mattransportsystem som finns på marknaden samt med inbyggda hjälpmedel för handikappade personer. Besök oss på kostdagarna så förklarar vi vidare.

Kontaktperson: Marcus Johansson
E-postmarcus@buhr.se
Telefon: 070-988 66 01
Hemsidahttp://www.buhr.se


Conaxess Trade Sweden AB

Conaxess Trade AB  Är ett av de ledande säljbolagen inom affärsområde Foodservice. Vi representerar följande varumärken: Hälsans kök, Planti, Fria Bröd, Carlshamn, Hermesetas, Pyramidbageriet, Uncle Ben’s, Excellent, In med Degen, Wernerssons ost, Basic American Foods, Fammarps, Elisabeth Shaw. Välkommen till vår monter för information & provsmakning. Fria Bröd – glutenfritt, laktos och mjölkfritt gott bröd för alla. Hälsans kök – protein- och järnrikt vegetariskt gott grönt samt hälsosamt. Planti – laktos- och mjölkfritt vegetabiliskt, god mat och dryck från växtriket.

Kontaktperson: Nynon Rossing
E-postnynon.rossing@conaxesstrade.com
Telefon: 070-318 73 39
Hemsidahttp://www.conaxesstrade.com/se


Continental Foods Sweden AB

Rena råvaror ger ärlig smak! Vi på Bong/Blå Band har en lång och gedigen erfarenhet av fonder och buljonger. Våra produkter innehåller ren matglädje och råvaror av högsta kvalitet. Allt startade 1890 och var från början ett litet familjeföretag känt för sina kvalitetsprodukter. Idag ägs Bong av Continental Foods Sweden AB och fortfarande står produkterna för kvalitet, tradition och matglädje. Smak är A och O för oss. Provköket är hjärtat på vår arbetsplats och produkterna är utvecklade av kockar för kockar. Vi förbättrar och förfinar kontinuerligt vårt sortiment och sätter en ära i att agera.

Kontaktperson: Erik Forsman
E-posterik_forsman@continentalfoods.eu
Telefon: 076-849 98 20
Hemsidahttp://www.continentalfoodservice.se/


Dafgårds

Från Källby, i jordbrukslandskapet Västergötland, kommer Dafgårds varor. Idag har familjeföretaget, grundat 1937, nästan tusen medarbetare. Alla lika dedikerade att leverera bra mat av högsta kvalitet och att utveckla den svenska husmanskosten. Här finns klassiska kåldolmar, men också produkter som är ekologiska, vegetariska och UHM-godkända. Våra produkter grundar sig på noggrant utvalda råvaror, där vi med vår egen personal besökt och godkänt leverantörerna. Vår långa erfarenhet, säkra varor och trygga leveranser skapar förutsättning för att du kan skapa en god och balanserad måltid.

Kontaktperson: Anders Williamsson
E-postanders.williamsson@dafgard.se
Telefon: 070-559 82 47
Hemsidahttp://www.dafgardgrossisten.se


Diskomat AB

Det optimala flödet i diskhanteringen är kostnadseffektivt, hållbart och värnar om människan. Vi placerar människan, hygien, miljön och kostnadseffektivitet i centrum. Bra logistik och effektiva disksystem hanterar stora som små flöden av diskgods. Matavfall: Eco Waste Away hanterar matavfall (7 kg ger 1 l bensin och gödning) genom att mala och suga det till en lagringstank för alla storlekar av kök. Matvagnar: Vi erbjuder matvagnar som behåller matens rätta temperaturer. Vår partner Electro Calorique har i 80 år tillverkat vagnar för transport av varma och kalla måltider, på bricka eller i kantin.

Kontaktperson: Staffan Tomberg
E-posts.tomberg@diskomat.com
Telefon: 08-794 06 59
Hemsidahttp://www.diskomat.se/


dkab / Hantera livs

Med styrning av livsmedelsinköp och måltider formas framtidens matvanor. Miljöpåverkan, djuromsorg och produkternas ursprung är exempel på frågor vid livsmedelsupphandling. Verksamhetssystemet Hantera livs för upphandling och uppföljning av livsmedelsavtal skapar förutsättningar för avancerade upphandlingskrav och uppföljning av dessa under upphandlingsperioden. Analyser för målstyrning – Rapporter till verksamheten och uppdragsgivare –  Styrning visar att verksamheten följer beslutade målsättningar Välkommen till vår monter!

Kontaktperson: Bengt Dalesjö
E-postbengt@dkab.se
Telefon: 031-757 84 50
Hemsidahttp://www.dkab.se


Ekologiska Säljbolaget

Ekologiska Säljbolaget är Sveriges första – och hittills enda – säljbolag som enbart jobbar med ekologiska produkter. Och inte vilka ekologiska produkter som helst; vi jobbar bara med produkter av högsta kvalitet, producerade av företag som brinner för sitt hantverk. Precis som vi. Uppdragsgivare och samarbetspartners är i första hand Saltå Kvarn men vi arbetar också med Smiling Group, Aqua Nobel, Alex & Phil, Spicemaster och B&P Handelskompagni (Naturens Skafferi).

Kontaktperson: Ewa-Lotte Hoffsümmer
E-postlotta@ekologiskasaljbolaget.se
Telefon: 070-399 07 41
Hemsidahttp://www.ekologiskasaljbolaget.se


Everfresh

På Everfresh tar vi ansvar för våra produkter och arbetar aktivt för att säkra både hållbarhet och livsmedelssäkerhet i vår produktion. Men det som driver oss är i grunden större än så. Vår mission handlar om att skapa ett friskare och mer hållbart liv för människan. Det gör vi genom att erbjuda ett sortiment, kunskap, och tjänster som stödjer en sådan utveckling. Men hållbarhet handlar också om att skapa en grönare värld. Tillsammans med våra kunder.

Kontaktperson: Daniel Nylander
E-postdaniel.n@everfresh.se
Telefon: 070-874 20 14
Hemsidahttp://www.everfreshfoodservice.se/


Greenfood/Ewerman

Vårt hjärta slår för frukt och grönt! I mer än 25 år har vi i Greenfood-gruppen producerat skurna grönsaker och frukter för den nordiska marknaden. SallaCarte ger dig marknadens bredaste sortiment av färska skurna grönsaker och frukter samt blandade sallader vilket lämnar mer tid åt kreativ matlagning i både det varma och det kalla köket. Med fasta priser möjliggörs dessutom kalkylering ända ner på portionsnivå. Under varumärket Daily Greens levererar vi grönsaker och frukt framställd på det mest naturliga sätt som finns – direkt ur moder jord och garanterat naturlig, hälsosam mat!

Kontaktperson: Magnus Falk
E-postm.falk@ewerman.se
Telefon: 070-343 39 39
Hemsidahttp://www.greenfood.se


Frebaco Kvarn

Kvarnen i Lidköping har sedan 1981 tillverkat klimatsmarta matgryn, müsli och frukostflingor under varumärket Frebaco Kvarn. All spannmål vi förädlar kommer enbart från Västgötaslätten. Kortast möjliga transport av råvaran minimerar miljöpåverkan. De bördiga jordarna har dessutom unikt låga halter av kadmium och gödslas inte heller med slam från avloppsreningsverk. Våra produkter hittar du såväl inom Foodservice som i dagligvaruhandeln. Frebaco Kvarn ägs sedan 1 juli 2016 av Fazer. Välkommen till vår monter och låt dig inspireras till klimatsmart matlagning.

Kontaktperson: Otto Andersson
E-postotto.andersson@fazer.com
Telefon: 070-368 04 49
Hemsidahttp://www.frebaco.se


Findus

Att äta är en av de mest naturliga delarna av livet. Vi tar det för givet. Vi associerar en måltid med underbara dofter, smaker och synintryck. Vi tänker oss trevligt sällskap, ett gott samtal och en stund som blir en av dagens höjdpunkter. När detta ändras drabbas vi människor hårt både psykiskt och fysiskt. Oftast leder problem med att äta till att vi drar oss undan och till stor del slutar äta. Vi ger upp och börjar gå ner i vikt, drabbas med all säkerhet av näringsbrist Inte ska era matgäster ha det så?

Kontaktperson: Anette Andersson
E-postanette.andersson@se.findus.com
Telefon: 070-378 79 74
Hemsidahttp://www.findusfoodservice.se


Foodit – Matilda

Allt fler ser fördelarna med att kunna jobba på flera plattformar. Smartphone, iPad, bärbar- eller stationär dator, med Matilda kan du arbeta på samtliga. Vi är en it-leverantör som har innovation och hållbarhet som ledord. Förutom att vi stöttar din restaurang med ett traditionellt kostplaneringssystem vill vi också erbjuda ett verktyg för att kunna arbeta med hälsa och hållbarhet.  Oavsett hur stor eller liten restaurang så behövs ett verktyg och ökade kunskaper om hälso- och miljöarbete.  Matilda vill hjälpa dig ta nästa steg!

Kontaktperson: Katarina Carlsson
E-postkatarina.carlsson@foodit.se
Telefon: 031-704 17 98
Hemsidahttp://www.foodit.se


Hjärta mjölk

Hjärta mjölk sprider information om mjölk. Till exempel att mjölk är ett näringsrikt och klimatsmart livsmedel. Det vi säger bygger på fakta. Forskning har visat att mjölk och mjölkprodukter, tillsammans med annan nyttig mat, skyddar mot flera av våra vanligaste folksjukdomar. Vi mår alltså bra av mjölk. Det gör miljön också. När korna betar i hagarna bidrar de till den biologiska mångfalden. Då blir det plats för sånglärka humla och många fler växter och djur. Hjärta mjölk vänder sig till dig som arbetar med barn och mat, på förskola och skola eller inom områdena mat, hälsa och miljö.

Kontaktperson: Erica Björnström
E-posterica.bjornstrom@lrf.se
Telefon: 08-696 29 83
Hemsidahttp://www.mjolk.se/


HK Scan

Scan – Alltid Svenskt kött. Vi tror på bra mat från svenska gårdar. Scan har i generationer varit Sveriges kött- och charkuterimästare och det är en tradition som vi är stolta över att föra vidare. Vi tror på det svenska ursprunget och arbetar engagerat för att ständigt säkra de höga förväntningar som ställs på svensk köttkvalitet. Ett av våra främsta verktyg är vår omtanke om djuren. Med Scan får du svenskt kött från svenska gårdar där korna och lammen betar fritt om sommaren. Våra svenska grisar har alltid knorr på svansen eftersom de har anpassat utrymme och halm att böka runt i.

Kontaktperson: Håkan Ydrevik
E-posthakan.ydrevik@hkscan.com
Telefon: 070-635 61 37
Hemsidahttp://www.hkscanfoodservice.se


HÄLLDE

HÄLLDE vill skapa en förenklad, säker och lustfylld tillvaro i världens alla professionella kök. Våra maskiner förenklar beredningen och minimerar tidsåtgången av rengöring. Med mer än 75 års erfarenhet och ett antal viktiga patent är HÄLLDE ett av världens ledande företag inom tillverkning och utveckling av Grönsaksskärare, Snabbhackar, Combi Cutters och Mixers. Vi är nischade och det är det som ger oss styrka – vi gör det vi är bäst på! HÄLLDE-maskiner passar i alla typer av kök, från det lilla köket hela vägen upp till stora centralkök.

Kontaktperson: Kristina Nygård
E-postkristina.nygard@hallde.com
Telefon: 08-587 730 41
Hemsidahttp://www.hallde.com/sv/


Jøni A/S

Jøeni A/S är ett danskt företag som sedan 1973 tillverkar storköksutrustning. Vi har i dag 48 medarbetare och levererar kokgrytor, stekbord och spisar till den europeiska marknaden. Dessutom levererar vi till skeppsvarv världen över. Försäljningen hanteras av kompetenta lokala säljare, som ger användaren erforderlig service både före, under och efter köpet. Vår vision: Det är vårt mål att vara den föredragna tillverkaren av kokgrytor, stekbord och spisar till storkök. Våra produkter är konstruerade speciellt för enkel och ergonomisk styrning, hygien, driftsäkerhet samt lång livslängd.

Kontaktperson: Patrik Karlsson
E-postpka@joeni.dk
Telefon: 070-553 50 30
Hemsidahttp://www.joeni.dk


Kopal Storkök AB

Kopal Storkök AB är ett intressant företag när det gäller måltidslösningar för offentliga och privata storkök. Företaget har verkat i drygt 50 år som leverantör av kompletta storkök för privat och offentlig marknad. Genom agenturen för temp-rite International som vi erhöll för ett år sedan har vi blivit helt kompletta när det gäller logistiklösningar för den offentliga marknaden. Oavsett vilken typ av produktion man har så har vi transportlösningen.

Kontaktperson: Peter Hermansson
E-postpeter@kopal.se
Telefon: 070-461 75 20
Hemsida: http://www.kopal.se


KRAV

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Vi utvecklar reglerna för KRAV-certifierad produktion och vi informerar om och marknadsför KRAV-märkt mat. KRAV är ekologiskt, och mer därtill – det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO.

Kontaktperson: Staffan Carlberg
E-poststaffan.carlberg@krav.se
Telefon: 070-311 05 70
Hemsidahttp://www.krav.se


Kronägg AB

Kronägg såg dagens ljus redan 1932 och är ett av de ledande företagen inom äggsektorn i landet. Mycket har hänt sedan starten och vårt mål är att fortsätta utvecklas även de kommande 80 åren. Vi är välkända bland konsumenterna för våra nyttiga, goda och kvalitetssäkrade ägg i alla varianter, storlekar och produktionsformer. Vi var till exempel först i Sverige med att ta fram ett specialägg – GuldGula – med hjälp av berikat foder. Kronägg erbjuder även ett brett sortiment av äggprodukter för restaurang- och storhushållsmarknaden via koncernens produktfabriker.

Kontaktperson: Marcus Lindström
E-postmarcus.lindstrom@kronagg.se
Telefon: 070-510 06 76
Hemsidahttp://www.kronagg.se


Kung Markatta

Ända sedan starten 1983 har vi på Kung Markatta finkammat världen på jakt efter den riktigt goda maten. Med lika portioner envishet och nyfikenhet har vi sökt upp de sötaste tomaterna, den lenaste kakaon och de knaprigaste nötterna. Men god mat är mer än smakupplevelser. Den riktigt goda maten är ekologisk. Den odlas utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, så att råvarorna får utveckla sina smaker i lugn och ro. Den är fri från konstgjorda och onödiga tillsatser och är framtagen med hänsyn till människa, djur och natur. Det säger ju sig själv att sådan mat smakar godare, eller hur?

Kontaktperson: Pehr-Ola Björkman
E-postpo.bjorkman@midsona.se
Telefon: 019-30 73 00
Hemsidahttp://www.kungmarkatta.se


Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom livsmedel, lantbruk, maskin och bioenergi. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Korvbrödsbagarn, Hatting och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Vi anstränger oss alltid för att ta fram livsmedel på ett hållbart sätt, från jord till bord.

Kontaktperson: Peter Skoog
E-postpeter.skoog@lantmannen.com
Telefon: 070-927 80 77
Hemsidahttp://www.lantmannen.com


Magnihill AB

Är ett Svenskt familjeföretag som ligger i Mörarp utanför Helsingborg. Där har vi med varsamhet och omtanke förädlat bär och grönsaker sedan 1957. Då vi arbetat med ekologisk, KRAV godkänd produktion till industri och storhushåll sedan 1994 har vi skaffat oss en gedigen och värdefull kunskap. I dag är Magnihill specialist på förädlade, frysta grönsaker till industrin och ett modernt grönsaksföretag med stor andel ekologisk försäljning. På Magnihill vill vi samverka med naturen och värna om vår miljö för generationer framåt. Vi tycker att eko-produkter är ett bra sätt att göra detta.

Kontaktperson: Margareta Zimmerman
E-postmargareta@magnihill.se
Telefon: 070-220 14 35
Hemsidahttp://www.magnihill.se


Martin & Servera

Martin & Servera är Sveriges ledande livsmedelsgrossist. Varje dag ser vi till att kök inom vård, skola och omsorg får de varor och den service de behöver för att sköta sin verksamhet. Vi tror på att framtidens måltid är producerad med omsorg om människor, djur och miljö. De produkter vi säljer hanteras med omsorg och transporteras till kund på ett sätt som ger minsta möjliga påverkan på miljön. Besök vår monter på Kostdagarna. Hämta ditt ex av vårt nya magasin, Den Goda Måltiden. Kom till oss och prata matsvinn, lokala produkter, hållbara transporter, ekologiskt & miljömärkt med mera.

Kontaktperson: Jan Mattsson
E-postjan.mattsson@martinservera.se
Telefon: 070-586 96 14
Hemsidahttp://www.martinservera.se


Mashie AB

Mashie AB är nordens ledande leverantör av verksamhetsstöd och tjänster för planering och produktion av måltider inom privata restauranger och storkök för både kommuner och landsting. Vi levererar två varumärken, Mashie och Aivo by Mashie. Mashie AB erbjuder användarvänliga IT-stöd som gör det lätt att beräkna, leverera och servera anpassad mat med rätt näring, till rätt pris och i rätt tid. Vi är även mycket stolta över AivoAkademien, vårt fristående kursutbud som höjer storkökspersonalens kompetens bland annat inom områdena specialkost och livsmedelssäkerhet. Besök oss gärna i vår monter.

Kontaktperson: Sandra Vindehav
E-postinfo@mashie.se
Telefon: 073-680 26 91
Hemsidahttp://www.mashie.com


Menigo Foodservice AB

Helhetsleverantören Menigo. Färska råvaror. Och precis allt annat. Menigo är helhetsleverantören för dig som jobbar professionellt inom mat och dryck. Vi är en av Sveriges ledande matleverantörer. Allt vi gör går ut på att serva dig som arbetar professionellt med mat på bästa sätt. Vårt mål är att erbjuda ett attraktiv erbjudande, där vi tillsammans hittar lösningar som fungerar i din vardag. Det kan vara allt från råd om produktval, råvarukunskap, menyplanering till bästa upplägget för dina leveranser.

Kontaktperson: Anna Tonelli
E-postanna.tonelli@menigo.se
Telefon: 0738-67 64 37
Hemsidahttp://www.menigo.se


Micvac

Med Micvac-metoden kan du använda din personal mer resurseffektivt. Kockarna kan fokusera på att säkerställa matkvalitet, utveckla recept och planera produktionen. Själva serveringen kan skötas av servicepersonal och dessutom på flexibla tider. Tack vare matens långa hållbarhet kan du med ökad säkerhet, förbereda olika sorters specialkost, till exempel allergi-, diet- eller önskekost. När det är matdags är det bara att värma och servera. Gästen kan njuta av ett brett utbud av goda maträtter – med garanterat hög matsäkerhet! Resultatet är mindre svinn, bättre ekonomi och nöjdare matgäster.

Kontaktperson: Hanna Rüdel
E-posthanna.rudel@micvac.com
Telefon: 031-706 12 36
Hemsidahttp://www.micvac.com/food-service


Oatly

Från början var tanken bakom Oatly att hitta ett drickbart och hälsosamt alternativ till mjölk eftersom det fanns rätt många som inte ville dricka mjölk av olika anledningar. Idag är det ingen som lyfter på ögonbrynen när man pratar om att omvandla havre till flytande dryck (till skillnad från att först ge havren till en ko för att den sen ska omvandla havren till mjölk i sin kropp innan vi dricker den). Men då, på 90-talet, då tyckte folk att vi var tokstollar. Inget av det där gamla spelar någon roll nu. Vi är bara glada att få göra havredryck och att folk verkar gilla den. Tack för ordet.

Kontaktperson: Malina Andersson Lee
E-postmalina.andersson.lee@oatly.com
Telefon: 076-840 22 33
Hemsidahttp://www.oatly.com/


Orkla Foods Sverige

Vi tillagar vår mat och dryck i Sverige, med närhet till de svenska råvarorna. Hållbarhet är en viktig del av vår  strategi och omfattar hela värdekedjan och alla delar av organisationen. Hälsosam och god mat producerad på bra villkor för både människa, djur och miljö är ledstjärnan i vårt hållbarhetsarbete. Genom att lansera fler  veganska produkter från Anamma och en ny unik grynblandning från Krögarklass tar vi ytterligare ett tydligt steg mot målet om att öka andelen hållbara produkter. Välkommen till vår monter för att provsmaka! Vi bjuder också på en god Chokladbollskladdkaka!

Kontaktperson: Carina Greiff
E-postcarina.greiff@orklafoods.se
Telefon: 070-233 08 09
Hemsidahttp://orklafood.se/rs


Pågen

Pågen – Bröd Från Sverige. 1878 lades grunden till familjeföretaget Pågen. Idag är vi 1 400 medarbetare och våra bagerier ligger i Malmö och i Göteborg. Att baka med kärlek är grunden i allt vi gör. För oss betyder det bland annat att vi väljer råvaror med omsorg, 81 % av våra råvaror odlas i Sverige. Vi bakar med mjöl från egen kvarn, egen jäst, egen sirap och så långt det räcker egen surdeg. Att äta bröd är ett enkelt sätt att fylla på med energi, fibrer, vitaminer och mineraler. Dessutom är bröd klimatsmart.  Välkommen till Pågens monter!

Kontaktperson: Jessica Shanahan
E-postjessica.shanahan@gmail.com
Telefon: 0765-35 36 51
Hemsidahttps://pagen.se/storhushall/


Royal Greenland

Royal Greenland är en av världens ledande leverantörer av fisk och skaldjur. Vi har ett nära samarbete med det grönländska samhället och vi ägs av Grönlands självstyre. Royal Greenland är ett modernt, globalt företag som ställer de högsta kraven för kvalité och livsmedelssäkerhet. Royal Greenland har ett starkt fokus på hållbarhet, inklusive hållbara fiskemetoder och fokus på användning av lokala produkter. En ansvarsfull förvaltning av fisket är en förutsättning för oss då vi vill säkerställa framtida generationers tillgång till fisk och skaldjur.

Kontaktperson: Stefan Hultengren
E-poststhu@royalgreenland.com
Telefon: 070-528 09 02
Hemsidahttp://www.royalgreenland.com/sv/foodservice/


Santa Maria

På Santa Maria Foodservice, gillar vi att göra saker lite annorlunda. Mat är inte bara vår passion, det är kärnan i vår kultur! Efter många år i branschen är vi stolta över att kunna dela med oss av vår kunskap och expertis – och för oss är goda, intressanta och spännande smaker i absolut fokus.Vi hjälper kunderna att sticka ut i en alltmer dynamisk och konkurrerande bransch. Vårt mål är alltid att inspirera till bättre, starkare och mer smakfulla menyer samt bättre lönsamhet. Utmana oss! Vi lovar att återkomma med idéer för just din verksamhet!

Kontaktperson: Carola Berggren
E-postcarola.berggren@paulig.com
Telefon: 070-085 22 07
Hemsidahttp://www.santamariafoodservice.com/se


Signal Andersson Charkuterifabrik AB

Information presenteras i Kostdagarnas digitala program som offentliggörs den 22 mars!


Skånemejerier Storhushåll

Information presenteras i Kostdagarnas digitala program som offentliggörs den 22 mars!


Svensk Cater

Svensk Cater är en fullsortimentsgrossist med 20 lager och kontor från Gällivare i norr till Malmö i söder, vår lokala närvaro gör att vi kan hantera förändringar och förenklingar i er dagliga verksamhet. Korta transporter sparar både på miljön och förkortar leveranstiderna. Dessutom ger det oss unika möjligheter att kunna erbjuda närproducerade livsmedel och dagsfärsk mjölk i våra anbud. Ingen vet bättre än du vilka produkter som du behöver. Därför är det du som i detalj skall bestämma vilka produkter som skall finnas med i din upphandling.

Kontaktperson: Henrik Höglund
E-posthenrik.hoglund@svenskcater.se
Telefon: 046-70 84 90
Hemsidahttp://www.svenskcater.se


Tulip Food Company AB

Tulip Food Company är ett modernt livsmedelsföretag som säljer förädlade köttprodukter till cirka 120 länder runtom i världen. Vår vision är att bidra till att skapa en lyckad vardag för alla konsumenter, oavsett var de befinner sig. Tulip satsar på att förena starka traditioner och genuint hantverk med modern produktion. Att ständigt arbeta innovativt är viktigt för att kunna haka på nya trender. Vi lyssnar på våra konsumenter, vi utvecklas och inspireras av omvärlden och vi värnar om våra djur och vår natur.

Kontaktperson: Christian Andersson
E-postchand@tulip.se
Telefon: 070-530 73 90
Hemsidahttp://www.tulipfoodservice.se/


Unilever Food Solutions

Information presenteras i Kostdagarnas digitala program som offentliggörs den 22 mars!


Årstalistan

Årstalistan samarbetar idag med 193 kommuner samt dem flesta landsting för att säkerställa kostnadseffektiva och hållbara avtal på frukt och grönsaker. Som medlem i Årstalistan får du tillgång till en mängd olika funktioner som hjälper dig vid regelbunden uppföljning av priser och sortiment. Förutom tillgång till listan online via din inloggning får du dessutom; e-post två ggr/vecka med de största förändringarna, statistik över artiklars prisförändingar över tid, exportmöjligheter via Excel eller JSON-API mm

Kontaktperson: Peter Kindsjö
E-postinfo@arstalistan.se
Telefon: 0709-95 20 30
Hemsidahttp://www.arstalistan.se


Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/kostdagarna2017