Skriv ut detta Sida

Kök & Pedagogik

Arkiv: Kök & Pedagogik 2016/17

Fsk Gunghästen vinnare i
Kök & Pedagogik 2016/17!

Västeråsförskolan Gunghästen i Västerås med bidraget ”Sapere” avgår med segern i 2016/17 års upplaga av Kök & Pedagogik. Efter en synnerligen tuff urvalsprocess bland de dryga 20 inlämnade tävlingsbidragen utsåg juryn, som består av deltagarna i Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola, Gunghästen som en av tre finalister.

Tävlingens vinnare, däremot, har utsetts i en öppen omröstning som pågick fram till och med den 12 januari. Onsdagen den 18 januari tillkännagavs segraren under högtidliga former, på plats på Gunghästen tillsammans med förskolans barn, förskolechef Eva Johansson, kocken Anna-Carin Persson och förskolans övriga pedagoger.

Hög nivå

Nivån på de inkomna bidragen har genomgående varit mycket hög, konstaterar Kerstin Berg, en av fokusgruppens deltagare.

– Vi i fokusgruppen vill rikta ett stort tack till alla er som skickat in bidrag. Finalist eller inte: vart och ett av de här bidragen är ett kvitto på allt det engagemang och den matglädje som våra allra yngsta offentliga måltidsgäster har förmånen att ta del av runt om i landet, säger Kerstin Berg.

Gemensamt för de tre bidrag som passerat juryns nålsöga och tagit sig vidare som finalister i tävlingen är att de i olika former tillämpar Sapere-metoden.

– Dessutom hittar vi ytterligare perspektiv i de tre verksamheterna, exempelvis kontinuerlig utematlagning, föräldradelaktighet, tydlig verksamhetsplan mellan pedagogisk verksamhet och kök liksom framtagning av recept tillsammans med barnen, berättar Kerstin Berg.


Här hittar du finalistbidragen 2016/17

Klicka på respektive länk för att ta del av finalisternas bidrag:
(Öppnas i nytt fönster)

Herrestorps förskola, Vellinge: ”Barn i kök / Lilla kockskolan”

Förskolan Gunghästen, Västerås: ”Sapere”

Föräldrakooperativet Sjöormens Framtid, Göteborg: ”Teamwork”


Omröstningen är avslutad

Den 12 januari var sista dagen att rösta i 2016/17 års upplaga av Kök & Pedagogik.

Kök & Pedagogik 2017/18 – Räkna med förskolemåltiderna!

Lär känna årets finalister!

Tävlingsperioden för 2017/18 års omgång av Kök & Pedagogik är nu avslutad. Fram till och med onsdag den 10 januari har du chansen att rösta på din favorit bland de tre finalisterna.

De offentliga måltiderna i förskola och skola har en unik potential som byggstenar i det pedagogiska arbetet. I knivskarp konkurrens mellan sammanlagt 12 inkomna bidrag till tävlingen har juryn, bestående medlemmarna i Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola, utsett tre finalister. Alla tre med sina kreativa, inspirerande lösningar för hur mat och måltider framgångsrikt kan kopplas samman med det pedagogiska arbetet och de naturvetenskapliga ämnena.

Lär känna årets finalister!

Klicka för att komma direkt till (öppnas i nytt fönster):

• Herrestorps förskola, Vellinge – Barn i kök/Lilla kockskolan

• Hattstugans förskola, Bara – Matsvinn ur ett barnperspektiv

• Förskolan Kreatören, Uddevalla – Måltidspedagogik i förskolans pedagogiska verksamhet

Rösta på din ditt favoritbidrag!

Den 10 januari 2018 är sista dagen att rösta i 2017/18 års upplaga av Kök & Pedagogik.

(Om du inte kan se omröstningsformuläret här ovanför är anledningen att en röst redan registrerats från denna dator.
Endast en röst per person är tillåten i Kök & Pedagogik.)

Om Kök & Pedagogik

Tävlingen Kök & Pedagogik lanserades 2016 av Kost & Näring och föreningens fokusgrupp Förskola och skola. Syftet: att synliggöra, uppmärksamma och sprida goda exempel på hur måltidsverksamheten kan göras till en integrerad, aktiv del i det pedagogiska arbetet.

Tävlingstema – nyhet 2017/18

Liksom premiäråret 2016 riktar sig 2017/18 års upplaga av Kök & Pedagogik till förskolor, såväl i offentlig som i privat regi.

Med avstamp i temat Räkna med måltiderna! välkomnas förskolor som i olika former kopplar samman mat, måltider och råvaror med matematik och de naturvetenskapliga ämnena, att vara med och tävla.

Missa inte chansen att sätta just din verksamhet på den måltidspedagogiska Sverigekartan – delta i Kök & Pedagogik!


Kök & Pedagogik i 4 steg
– så funkar det:

1.

Perioden för förskoleverksamheter att komma in med bidrag till tävlingen pågår mellan den 19 september och 1 december 2017. Bidraget i form av en kort beskrivning av arbetssättet – som på något sätt ska ha en koppling till årets tema, Räkna med måltiderna, skickas enkelt in via ett ansökningsformulär här på kostochnaring.se.

2.

Ledamöterna i Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola bedömer de inkomna bidragen utifrån kriterierna kreativitet/nytänkande, koppling till årets tema, resultat samt genomförbarhet/ekonomi, och utser därefter tre finalister.

3.

Var och en av finalisterna presenteras i text och bild på kostochnaring.se, tillsammans med en öppen, onlinebaserad omröstning där den som vill kan gå in och rösta på sitt favoritbidrag.

4.

Den finalist som fått flest röster när omröstningen stänger i början av 2018, kammar också hem segern i Kök & Pedagogik. Utöver ära och en fin segrartallrik belönas också vinnaren med en inspirationsdag för hela verksamheten under ledning av kocken och krögaren Paul Svensson.


Vanliga frågor och svar

Jag är varken kostchef eller medlem i Kost & Näring men jag har ett jättefint exempel på hur vi jobbar pedagogiskt med måltiderna i vår förskoleverksamhet, utifrån temat ”Räkna med måltiderna!”. Är jag välkommen att vara med och tävla?
Ja, självklart är du och din verksamhet mer än välkommen att vara med och tävla i Kök & Pedagogik – skicka in ditt bidrag pronto!


Min kommun/förskolekoncern har ett gemensamt koncept för att sammanföra måltidsverksamheten med den pedagogiska verksamheten. Kan min förskola vara med och tävla trots att konceptet används i fler verksamheter än just här?
Absolut kan ni vara med och tävla. Nämn gärna i tävlingsbidraget att ert koncept är detsamma som i andra verksamheter.


Visst är vi nöjda med hur vi drar nytta av måltiderna i det pedagogiska arbetet… men något arbetssätt enligt konstens alla regler är det verkligen inte fråga om! Är Kök & Pedagogik en tävling för oss?
Kök & Pedagogik är verkligen för er! Allra viktigast i den här tävlingen är nämligen det faktiska resultatet – hur det ni gör fungerar i verkligheten. Det är det vi är nyfikna på och vill lyfta fram – 2017/18 med särskilt fokus på matematik och de naturvetenskapliga ämnena enligt temat ”Räkna med måltiderna”. Kom in med ett tävlingsbidrag och beskriv i korthet, med egna ord, hur ni jobbar. Det räcker mer än väl.


Hur säkerställer ni att bedömningen av de inkomna bidragen sker rättvist? Ledamöterna i fokusgrupp Förskola och skola leder ju själva måltidsverksamheter bland annat i förskolan…
Innan fokusgruppen gör sin bedömning av bidragen som kommit in till Kök & Pedagogik anonymiseras varje bidrag så långt det är möjligt, av en extern person som givetvis inte sedan deltar i bedömningsprocessen. På så sätt säkerställs att inkomna bidrag bedöms rättvist.


Det är mycket nu… Och vi har svårt att hinna skicka in något bidrag. Kanske är det bättre att vi avvaktar till nästa år?
Nej, gör inte det! Att skicka in ett bidrag till Kök & Pedagogik är enkelt och är helt fritt från krav på fikonspråk och komplicerade detaljer. Berätta kort och enkelt för oss hur ni jobbar och vad det har gett för resultat – svårare än så är det inte!

 


kop_rgb_logga_final

Här skickar du
in ditt bidrag!

Genom att fylla i formuläret här nedanför deltar du och din verksamhet i 2017/18 års upplaga av Kök & Pedagogik. Observera att årets tävling enbart riktar sig till verksamheter inom förskolan. Har du frågor rörande inlämning av tävlingsbidrag eller något annat som rör Kök & Pedagogik? Kontakta oss på kop@kostochnaring.se så hjälper vi till!

Senast den 1 december vill vi ha in ditt bidrag.

VIKTIGT: För att inte riskera att förlora inskriven text på grund av ev. tekniska problem, rekommenderar vi att du skriver de längre delarna av ansökan i ett separat program (t.ex. Word), och sedan klistrar in texten i formuläret nedan.

*** Tävlingsperioden för årets omgång av Kök & Pedagogik är nu avslutad och därför syns inte längre formuläret. Välkommen att vara med oss och tävla igen 2018/19! ***

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/kokochpedagogik