Skriv ut detta Sida

Kalendarium

Kalendarium

Här hittar du information om tid, plats och i förekommande fall länkar vidare till de evenemang och aktiviteter inom de kommande månaderna som Kost & Näring i olika former är inblandat i.

Kalendariet uppdaterades senast: 2017-05-18.

Juni

9-10
Nordiskt möte, Reykjavik. Kost & Näring deltar

Juli

2-9
Almedalsveckan 2017, Kost & Näring på plats

Augusti

September

7-8
Styrelsemöte, internat, Kost & Näring, Stockholm

8-9
MAT 2017, Växjö

17
White Guide Junior/Senior

19
Livsmedelsupphandling – matsvinn, ekonomi, hållbarhetstider. Seminariedag, Kost & Närings fokusgrupp Upphandling,  Malmö. Info och anmälan följer inom kort!

20
Livsmedelsupphandling – matsvinn, ekonomi, hållbarhetstider. Seminariedag, Kost & Närings fokusgrupp Upphandling, Stockholm. Info och anmälan följer inom kort!

21
Livsmedelsupphandling – matsvinn, ekonomi, hållbarhetstider. Seminariedag, Kost & Närings fokusgrupp Upphandling, Kramfors. Info och anmälan följer inom kort!

20
Skolverkets nationella programråd för restaurang- och livsmedelsprogrammet, möte, Stockholm. Kost & Näring deltar

29-30
EFAD årsmöte och konferens, Rotterdam, Nederländena. Kost & Näring deltar

Oktober

27
Styrelsemöte, Kost & Näring, Stockholm

November

15
Fokusgruppsdagar, Kost & Näring, Stockholm

28
Måltiden en del av vården, seminariedag Kost & Närings fokusgrupp Sjukhus, Stockholm

December

6
Skolverkets nationella programråd för Restaurang- och livsmedelsprogrammet, möte, Stockholm. Kost & Näring deltar

8
Styrelsemöte Kost & Näring, Stockholm

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/kalendarium