Kategorilista: Sommarläsning 2017

Aug 04 2017

Jonas Karlson Bobits: ”Äldre människor med hjärtsvikt och deras nutritionsstatus”

Under juli och augusti bjuder Kost & Näring tillsammans med Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet på sommarläsning i form av populärvetenskapliga artiklar om aktuell forskning inom offentliga måltider. De sammanlagt 18 artiklarna – en per vardag med start onsdagen den 12 juli – är skrivna av studenter på kursen ”Måltidsservice” och publiceras oredigerade. Jonas Karlson Bobits ”Äldre …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/sommarlasning-2017/jonas-karlson-bobits-aldre-manniskor-med-hjartsvikt-och-deras-nutritionsstatus

Aug 03 2017

Katarina Bergsman Hallne: ”Matsvinn – hur ska det mätas?”

Under juli och augusti bjuder Kost & Näring tillsammans med Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet på sommarläsning i form av populärvetenskapliga artiklar om aktuell forskning inom offentliga måltider. De sammanlagt 18 artiklarna – en per vardag med start onsdagen den 12 juli – är skrivna av studenter på kursen ”Måltidsservice” och publiceras oredigerade. Katarina Bergsman Hallne ”Matsvinn …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/sommarlasning-2017/katarina-bergsman-hallne-matsvinn-hur-ska-det-matas

Aug 02 2017

Hanna Eriksson: ”Matleveranser till patienter kan bidra till bättre tillfrisknande!”

Under juli och augusti bjuder Kost & Näring tillsammans med Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet på sommarläsning i form av populärvetenskapliga artiklar om aktuell forskning inom offentliga måltider. De sammanlagt 18 artiklarna – en per vardag med start onsdagen den 12 juli – är skrivna av studenter på kursen ”Måltidsservice” och publiceras oredigerade. Hanna Eriksson ”Matleveranser till …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/sommarlasning-2017/hanna-eriksson-matleveranser-till-patienter-kan-bidra-till-battre-tillfrisknande

Aug 01 2017

Hanna Frommelin: ”Kvaliteten på mat kan utläsas i matsvinnet”

Under juli och augusti bjuder Kost & Näring tillsammans med Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet på sommarläsning i form av populärvetenskapliga artiklar om aktuell forskning inom offentliga måltider. De sammanlagt 18 artiklarna – en per vardag med start onsdagen den 12 juli – är skrivna av studenter på kursen ”Måltidsservice” och publiceras oredigerade. Hanna Frommelin ”Kvaliteten på …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/sommarlasning-2017/hanna-frommelin-kvaliteten-pa-mat-kan-utlasas-matsvinnet

Jul 31 2017

Signe Svanfeldt: ”Faktorer som påverkar matsvinnet inom måltidsservice”

Under juli och augusti bjuder Kost & Näring tillsammans med Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet på sommarläsning i form av populärvetenskapliga artiklar om aktuell forskning inom offentliga måltider. De sammanlagt 18 artiklarna – en per vardag med start onsdagen den 12 juli – är skrivna av studenter på kursen ”Måltidsservice” och publiceras oredigerade. Signe Svanfeldt ”Faktorer som …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/sommarlasning-2017/signe-svanfeldt-faktorer-som-paverkar-matsvinnet-inom-maltidsservice

Jul 28 2017

Sophia Lindqvist: ”Onödigt matsvinn i offentlig måltidsverksamhet, ur ett holistiskt perspektiv ”

Under juli och augusti bjuder Kost & Näring tillsammans med Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet på sommarläsning i form av populärvetenskapliga artiklar om aktuell forskning inom offentliga måltider. De sammanlagt 18 artiklarna – en per vardag med start onsdagen den 12 juli – är skrivna av studenter på kursen ”Måltidsservice” och publiceras oredigerade. Sophia Lindqvist ”Onödigt matsvinn …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/sommarlasning-2017/sophia-lindqvist-onodigt-matsvinn-offentlig-maltidsverksamhet-ur-ett-holistiskt-perspektiv

Jul 27 2017

Sophia Lopez Jarl: ”Matsvinn i skolrestauranger”

Under juli och augusti bjuder Kost & Näring tillsammans med Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet på sommarläsning i form av populärvetenskapliga artiklar om aktuell forskning inom offentliga måltider. De sammanlagt 18 artiklarna – en per vardag med start onsdagen den 12 juli – är skrivna av studenter på kursen ”Måltidsservice” och publiceras oredigerade. Sophia Lopez Jarl ”Matsvinn …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/sommarlasning-2017/sophia-lopez-jarl-matsvinn-skolrestauranger

Jul 26 2017

Jenny Nestor: ”Från färdiga matlådor, till matlagning i hemmet”

Under juli och augusti bjuder Kost & Näring tillsammans med Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet på sommarläsning i form av populärvetenskapliga artiklar om aktuell forskning inom offentliga måltider. De sammanlagt 18 artiklarna – en per vardag med start onsdagen den 12 juli – är skrivna av studenter på kursen ”Måltidsservice” och publiceras oredigerade. Jenny Nestor ”Från färdiga …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/sommarlasning-2017/jenny-nestor-fran-fardiga-matlador-till-matlagning-hemmet

Jul 25 2017

Carola Alvarado: ”Bakom en uteserveringsdröm”

Under juli och augusti bjuder Kost & Näring tillsammans med Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet på sommarläsning i form av populärvetenskapliga artiklar om aktuell forskning inom offentliga måltider. De sammanlagt 18 artiklarna – en per vardag med start onsdagen den 12 juli – är skrivna av studenter på kursen ”Måltidsservice” och publiceras oredigerade. Carola Alvarado ”Bakom en …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/sommarlasning-2017/carola-alvarado-bakom-en-uteserveringsdrom

Jul 24 2017

Cornelia Jingerås: ”Den bristande måltidsomsorgen – går den att förbättra?”

Under juli och augusti bjuder Kost & Näring tillsammans med Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet på sommarläsning i form av populärvetenskapliga artiklar om aktuell forskning inom offentliga måltider. De sammanlagt 18 artiklarna – en per vardag med start onsdagen den 12 juli – är skrivna av studenter på kursen ”Måltidsservice” och publiceras oredigerade. Cornelia Jingerås ”Den bristande …

Fortsätt läsa »

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/sommarlasning-2017/cornelia-jingeras-den-bristande-maltidsomsorgen-gar-den-att-forbattra

Tidigare inlägg «