Kategorilista: Nyhet

Jul 04 2017

Blågult framtiden för LOU?

ALMEDALEN Trenden mot en allt större andel svenskproducerade livsmedel i de offentliga måltidsverksamheterna är fortsatt stark. I och med regeringens länge emotsedda livsmedelsstrategi har frågan aktualiserats än mer – också i Almedalen.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/blagul-framtid-lou

Jul 03 2017

Tillsammans för de äldres måltider

ALMEDALEN För Kost & Närings del fick 2017 års Almedalsvecka en flygande start i form av ett rundabordssamtal med företrädare för tre av landets största pensionärsorganisationer. Målsättningen: att om möjligt hitta gemensamma vägar framåt för högre måltidskvalitet inom äldreomsorgen.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/tillsammans-de-aldres-maltider

Jul 03 2017

Branschdialoger om livsmedel 2017-2018

Under hösten och våren 2018 arrangerar Upphandlingsmyndigheten branschdialoger på temat livsmedel på ett flertal orter över hela landet. Nu öppnar myndigheten för möjligheten att göra en intresseanmälan om deltagande i dialogerna.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/branschdialoger-om-livsmedel-2017-2018

Jun 28 2017

Verksamhetsledare till Skolmatsakademin

RISE söker en verksamhetsledare till Skolmatsakademin, med stort engagemang för skolmåltiden och personerna som varje dag runt om i Västra Götaland jobbar med goda, näringsriktiga och miljöanpassade måltider. Sista ansökningsdag är den 13 augusti.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/rise-soker-verksamhetsledare-till-skolmatsakademin

Jun 19 2017

Kostekonom till Måltidsservice, Jönköping

Som kostekonom är du systemansvarig för regionens kostdataprogram och kontorsansvarig för köket på länssjukhuset Ryhov. Våra gäster är såväl patienter, som anställda, besökare, konferensgäster och skolungdomar. Sista ansökningsdag är den 13 augusti.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/kostekonom-till-maltidsservice-jonkoping

Jun 18 2017

Referat från styrelsemöte 2017-06-12

I samband med att våra internationella representanter Marianne Backrud Hagberg, ordförande, och Marianne Schröder Maagaard, sekreterare, var inbjudna till nordiskt möte på Island under ett par dagar i början av juni, blev även övriga styrelseledamöter erbjudna att delta på ett antal studiebesök i Reykjavik.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/interna-nyheter/referat-fran-styrelsemote-2017-06-12

Jun 13 2017

Varmt grattis, Frida, Mathilda och Staffan!

I samband med examensceremonierna vid Göteborgs, Umeå och Uppsala universitets respektive kostvetarutbildningar i början av juni, delades också Kost & Närings kostvetarstipendium ut.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/varmt-grattis-frida-mathilda-och-staffan

Jun 09 2017

Greenfood ny branschsamarbetspartner

Som ny branschsamarbetspartner till Kost & Näring söker Greenfood, som under lång tid levererat färsk frukt och grönsaker till landets största grossister, för första gången en direkt länk för kunskapsutbyte med sina offentliga slutkunder.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/greenfood-ny-branschsamarbetspartner

Jun 08 2017

Flera vägar in i köken

FRAMTIDENS KÖKSKOMPETENS Det är inte bara i gymnasieskolan som framtidens kökskompetens finns. Många blivande medarbetare utbildas inom vuxenskolan – och även här har de offentliga måltidsverksamheterna stora möjligheter att påverka både utbildning och praktik.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/15617

Jun 08 2017

Kampen om kompetensen

FRAMTIDENS KÖKSKOMPETENS Trots ett skriande behov av utbildade kockar i både offentlig och privat sektor är söktrycket på gymnasieskolans restaurang- och livsmedelsprogram lågt. För landets kost- och måltidschefer är det hög tid att bli aktiva i kampen om framtidens kompetens.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/kampen-om-kompetensen

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg