Kategorilista: Nyhet

Aug 23 2017

Hållbarhetstider kontra matsvinn – och ekonomi

Hållbarhetstider, matsvinn, ekonomi – och en uppmaning om att våga fråga på svenskt och närproducerat. Det är något ur innehållet i Kost & Närings seminarieturné kring livsmedelsupphandlingen, som den 19-20-21 september gör stopp i Malmö, Stockholm respektive Kramfors.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/livsmedelsupphandling-september-nu-slapps-programmet

Jul 26 2017

Höstmöte i Helsingborg

Tema ”Har vi tagit oss vatten över huvudet? Livsmedelsverket och Länsstyrelsen kommer och berättar om vatten ur ett nationellt och lokalt perspektiv. Hur ser man på vattenförsörjningen i framtiden? Hur säkras det? Vilka hot och risker ser man? Vad händer när vatten blir en bristvara? Hur kan detta påverka oss som livsmedelsproducenter? Datumet är ändrat nytt datum kommer att meddelas så snart det är fastställt

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/hostmote-helsingborg-2017-09-13

Jul 08 2017

Sommarläsning i samarbete med Uppsala universitet

Under juli och augusti bjuder Kost & Näring tillsammans med Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet på sommarläsning i form av populärvetenskapliga artiklar om aktuell forskning inom offentliga måltider.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/sommarlasning-samarbete-med-uppsala-universitet

Jul 06 2017

Dialog vägen framåt i upphandlingen

ALMEDALEN Tio mils radie? Inom Sverige? Eller enbart producerat enligt samma lagar och regler som i närområdet? Trots flitigt användande, inte minst från politiskt håll, saknas fortsatt en enhetlig definition för ”närproducerat”.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/dialog-vagen-framat-upphandlingen

Jul 06 2017

Södersjukhuset söker köksmästare

Inom ett år ska produktionen av framtidens patientmåltider vara igång i Södersjukhusets nya tillagningskök. Vill du följa med på vår spännande resa att bygga upp och implementera Södersjukhusets nya måltidskoncept?

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/sodersjukhuset-soker-koksmastare

Jul 04 2017

Helpension vapen mot undernäringen?

ALMEDALEN Diskussionen om hur de äldres möjligheter att äta rätt ska kunna förbättras är långtifrån ny. Men vid Findus Special Foods seminarium på temat, med ansvarig minister som en av panelisterna, lyftes konkreta åtgärdsförslag.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/helpension-kampen-mot-undernaringen

Jul 04 2017

Blågult framtiden för LOU?

ALMEDALEN Trenden mot en allt större andel svenskproducerade livsmedel i de offentliga måltidsverksamheterna är fortsatt stark. I och med regeringens länge emotsedda livsmedelsstrategi har frågan aktualiserats än mer – också i Almedalen.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/blagul-framtid-lou

Jul 03 2017

Tillsammans för de äldres måltider

ALMEDALEN För Kost & Närings del fick 2017 års Almedalsvecka en flygande start i form av ett rundabordssamtal med företrädare för tre av landets största pensionärsorganisationer. Målsättningen: att om möjligt hitta gemensamma vägar framåt för högre måltidskvalitet inom äldreomsorgen.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/tillsammans-de-aldres-maltider

Jul 03 2017

Branschdialoger om livsmedel 2017-2018

Under hösten och våren 2018 arrangerar Upphandlingsmyndigheten branschdialoger på temat livsmedel på ett flertal orter över hela landet. Nu öppnar myndigheten för möjligheten att göra en intresseanmälan om deltagande i dialogerna.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/branschdialoger-om-livsmedel-2017-2018

Jun 28 2017

Verksamhetsledare till Skolmatsakademin

RISE söker en verksamhetsledare till Skolmatsakademin, med stort engagemang för skolmåltiden och personerna som varje dag runt om i Västra Götaland jobbar med goda, näringsriktiga och miljöanpassade måltider. Sista ansökningsdag är den 13 augusti.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/nyhet/rise-soker-verksamhetsledare-till-skolmatsakademin

Tidigare inlägg «