↑ Tillbaka till Bli medlem

Skriv ut detta Sida

Avgifter och typer av medlemskap

Avgifter och typer av medlemskap

  • Aktiv (tillkommer  ev. A-kassa)

  • Pensionär/passivt medlemskap (avgiften betalas in halvårsvis)

  • Studerande

  • Associerad

  • Associerad pensionär

  • Det förekommer andra typer av medlemskap men det är inte aktuellt för våra medlemmar.

 

Det är inte obligatoriskt att tillhöra någon A-kassa (Ledarnas A-kassa 115 kr/mån och avgiften aviseras separat). http://www.ledarnasakassa.se/

 

I medlemskapet hos ledarna ingår en inkomstförsäkring för mer utförlig information om detta vänligen se https://www.bliwa.se/ledarna/ eller   http://www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Pension-Forsakring/Medlemsforsakringar/

 

Avgift betalas till  Ledarna   K&N – centralt K&N – lokalt
Aktiv 2 484 kr/år (207 kr/mån) 1080 kr/år  (90 kr/mån) Ja, varierande
Inkomstförsäkring https://www.bliwa.se/ledarna
http://www.ledarna.se/sv/Chefsguider/Pension-Forsakring/Medlemsforsakringar/
0 0
Pensionär 420 kr/år (35 kr/mån) 0 0
Studerande 100 kr/år 0 0

 

Avgift* betalas till  Ledarna K&N – centralt K&N – lokalt
Associerad 0 1080 kr/år (90 kr/mån) 240 kr/år (20 kr/mån)
Associerad, pensionär 0 480 kr/år (40 kr/mån) 0

*Observera att det inte är möjligt att enbart vara centralt alternativt lokalt ansluten, associerat medlemsskap innebär både central och lokal anslutning.

Avgiften för associerad medlem betalas in till Kost & Näring som därefter skickar ut motsvarande belopp till respektive lokalavdelning.

 

För associerad ny medlem som betalar sin medlemsavgift efter 1 juli sker reducering med 50 %.

Vid inträde efter 1 november ingår fullt medlemskap för nästkommande år.

 

Gäller fr o m  2015-01-01

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/bli-medlem/typer-av-medlemskap