↑ Tillbaka till Bli medlem

Skriv ut detta Sida

Ja, tack!

Mer information och
ansökan om medlemskap

Välkommen som medlem i Kost & Näring! Här kan du antingen gå med som associerad medlem i enbart Kost & Näring, eller klicka dig vidare till ansökningsformuläret för ett kombinerat medlemskap i Kost & Näring och Ledarna.

Klicka här för närmare information om priser och typer av medlemskap.

Klicka här för närmare information om alla de fördelar ett medlemskap i Kost & Näring innebär.

Har du ytterligare frågor eller funderingar kring ett eventuellt medlemskap i Kost & Näring?
Tveka inte att ta kontakt med oss! Adressen är medlem@kostochnaring.se.

Ansökan om medlemskap
i Kost & Näring och Ledarna

Ansökan om kombinerat medlemskap i Kost & Näring och Ledarna görs via ett formulär på Ledarnas hemsida. Välj ”Kost & Näring” i rullgardinsmenyn ”Bransch” i ansökningsformulärets första steg.

Direktansökan om associerat
medlemskap i Kost & Näring

Ja tack, jag vill gå med i Kost & Näring som associerad medlem!

Namn:

Person- eller organisationsnummer, 10 siffror:

Organisation/företag (frivillig uppgift):

E-postadress:

Telefonnummer:

Faktureringsadress:

Ev. c/o:

Postnummer och ort:

Ev. referens/fakturamärkning:

Ev. övriga upplysningar:


Villkor:

Genom att kryssa i denna ruta bekräftar jag att jag går in som associerad medlem i Kost & Näring från och med innevarande kalenderår. Medlemsavgiften är för närvarande 1 080 kr inklusive moms och faktureras årsvis. Vid associerat medlemskap som påbörjas efter 1 juli reduceras medlemsavgiften med 50 % för innevarande år. Vid medlemskap som påbörjas 1/11 – 31/12 faktureras enbart ordinarie medlemsavgift för nästkommande år. Jag godkänner att Kost & Näring sparar och behandlar mina kontaktuppgifter.

Permalänk till denna artikel: http://www.kostochnaring.se/bli-medlem/ja-tack